Gezond scheiden voor kids
  • Kinderconvenant
    Zet jullie kids echt centraal en geef hen een stem in de echtscheiding.
    Vraag het gratis kinderconvenant aan. Dit is gemaakt voor maar vooral door kids.
  • Het Vertrekpunt
    Vraag het gratis document aan waar spelregels en tips staan als leidraad in jullie proces als ouder, want dat laatste blijf je.
  • Proefpakket
    Tools als kaartjes, heen en weer schriftje en boek helpen je kids met de verwerking.
    Vraag (proef)pakket aan voor 20 euro inclusief handling- en verzendkosten.
  • Samenwerking
    Beroepsorganisatie Kindbehartiger, Villa Pinedo en Scheidingsloket.
  • Dag van de Scheiding
    Aandacht voor problematiek en nieuwe kansen rondom echtscheidingen.
    Volg ons op Twitter @gezondscheiden4kids

Voor contact met Henny Knechten klik hier (automatisch naar email) info@gezondscheidenvoorkids.nl

persbericht