Beste Ouders

Ooit hebben jullie zo veel van elkaar gehouden dat jullie een evenbeeld van jullie op deze wereld wilde zetten. Dat zijn jullie kinderen. Die zijn uit liefde geboren. Sindsdien is er veel veranderd. Jullie zien elkaar nu heel anders, niet meer door een roze bril. Dat wat jullie aantrok in elkaar, stoot jullie nu misschien zelfs af. Voor jullie kinderen zijn jullie nog steeds een lieve mama en een stoere papa. Jullie kinderen vinden jullie onveranderd lief. Toch hebben jullie besloten om niet langer samen te blijven.

Als partners nemen jullie dan ook afscheid van elkaar.
Natuurlijk willen jullie geen afscheid nemen van jullie kinderen, jullie zijn en blijven hun ouders, papa en mama. Waarom moeten jullie het elkaar dan zo moeilijk maken ? Waarom moeten kinderen scheidsrechter zijn in de strijd om henzelf?

Verantwoordelijke ouders nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen dat zij samen afspraken maken over wie wanneer voor de kinderen zorgt waarbij zij rekening houden met wat de kinderen zouden willen (zo veel mogelijk bij allebei de ouders) en wat zij zelf kunnen en willen. Afspraken over wie wanneer voor de kinderen zorgt moeten niet door een rechter genomen worden, als ouders weten jullie uiteraard wat het beste is voor jullie kind(eren)!

Advies: wees wijs en overleg met elkaar, ook als dat moeilijk is.

Wanneer het samen niet lukt, zoek dan hulp van een professional die kan helpen met het maken van afspraken!

Astrid Waals
Waals Advocatuur
Bestuurslid Stichting Gezond scheiden voor Kids